Badminton udvalget

Formand og ansvarlig for sponsorer

Robin Thybo
Kvaglundvej 56
40 91 69 64

E-Mail:rth@estate.dk

Ansvarlig for seniorer og kontakt til Grøn Fritid

Bjarne Skov
Engvej 3
61 20 48 86

E-Mail:bjarneskov@esenet.dk

Turneringsleder for seniorer og ungdom

Kristian Bom
Gl. Skolevej 23
28 83 47 39

E-Mail:kristianbom@gmail.com

Ansvarlig for stævner og hjemmeside

Martin Bang  
V. Strandvej 19
41 78 32 99

E-Mail:martinbang1981@gmail.com

Ansvarlig for motionister

Irene Hansen      
Nyvej 11
20 12 57 33

E-Mail: irene@icansystems.dk