Løbs Udvalg

Tjæreborg Cycling vil gennem sæsonen deltage i et antal motionsløb. Formålet med deltagelsen er dels at have et træningsmål, men også støtte det sociale sammenhold i klubben. Al deltagelse i løb er selvfølgelig frivillig.

 

Løbs Udvalget i Tjæreborg Cycling er:

Brian Riis
Flemming Skærbæk
Henrik Jensen

  

Løbsudvalgets opgaver er at udvælge de løb hvor Tjæreborg Cycling stiller op som klub, samt sikre koordineringen af tilmelding og andre aktiviteter før, under og efter løbene.

Løbsudvalget kan kontaktes på email: tjaereborg.cycling@gmail.com

Planen for løb i 2019 er netop ved at blive opdateret. og den til enhver tid gældende løbskalender vil være at finde på TC Træningskalenderen og blive kommunikeret over TC medlemssiden på Facebook