Udvalgsregler

Tjæreborg motion fungerer som et udvalg under Tjæreborg gymnastikforening og arbejder som sådan under gymnastikforeningens vedtægter.

Tjæreborg motion har 2 udvalg et forretningsudvalg, som fungerer som et underudvalg under TGF og et aktivitetsudvalg, som primært står for klubbens sociale aktiviteter.

Nedenstående er en kopi af TGF reglerne for udvalg:


§ 8 - AKTIVITETSUDVALG

For aktiviteter,
etableret i henhold til forretningsordenen, nedsættes et aktivitetsudvalg
bestående af 3-7 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges af de i aktiviteten
aktive personer på et møde, der afholdes højest 14 dage før foreningens
generalforsamling. Mødet indkaldes gennem GRØN FRITID eller på anden vis senest
14 dage forud for mødet.

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde
følgende:


1. Valg af dirigent.

2. Drøftelse af arbejdet.


3. Valg af formand.

4. Valg af næstformand samt
udvalgsmedlemmer.

Halvdelen af udvalgsmedlemmerne er på valg, idet alle
valg gælder for 2 år.

Der skal på afdelingsmøderne udfærdiges referat,
der indsættes i protokollen.

Formanden aflægger afdelingens årsberetning
på generalforsamlingen. Skifter udvalget formand, aflægges afdelingens
årsberetning af den afgående formand.

Følgende opgaver fordeles blandt
udvalgets medlemmer:

- pressekontakt, herunder GRØN FRITID.
-
kontaktperson til bestyrelsen
- sekretær

Idet andre opgaver kan
fordeles i de større udvalg.